Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βασίλειο της Σουηδίας

 • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βασίλειο της Σουηδίας
 • 37, Birger Jarlsgatan, 4th Floor
 • P.O. Box. 7649
 • 103 94 Stockholm
 • Sweden
 • E-mail: info@cyprusemb.se
 • Τηλ.: +46-8245008
 • Φαξ: +46-8244518
 • Ιστοσελίδα: www.cyprusemb.se