Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Ο ιστοχώρος του Εμπορικού Κέντρου Αθηνών σχεδιάστηκε ώστε η περιήγηση σε αυτόν να γίνεται με άνεση, ανάλογα με τη ταχύτητα σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.

Στις περιπτώσεις που ο ιστοχώρος παρουσιάζει δυσλειτουργία π.χ. άνοιγμα σελίδων /κειμένων, “κατέβασμα” ή “φόρτωμα” αρχείων, εμφάνιση μηνυμάτων κ.λπ. παρακαλείστε όπως ενημερώσετε σχετικά τον υπεύθυνο διαχειριστή της ιστοσελίδας κ. Ιωσήφ Κυπραίο, Εμπορικό Σύμβουλο στο τηλέφωνο +30 210 3734824 ή αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση: iosif.kypreos@cyprustradecenter.gr