Εμπόριο Προϊόντων

Οι εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €0,4 δις. σημειώνοντας αύξηση ύψους 3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Αύξηση σημειώθηκε στις εγχώριες εξαγωγές χρυσού (+115%), τυροκομικών (+19%), τσιμέντου (+35,6%) και φρουτοχυμών (+17,7%) ενώ, μείωση σημειώθηκε στις εγχώριες εξαγωγές πατατών (-21,1%), εσπεριδοειδών (-31%), ψαριών (-8,5%), φαρμάκων (-0,6%), σκραπ (-11,1%), κλπ. Επίσης, σημειώνεται ότι οι εγχώριες εξαγωγές χωρίς το χρυσό, σημείωσαν μείωση 2,86% το 2012, αύξηση 12,07% το 2013 και μείωση 1,44% τον Ιανουαρίου – Ιούνιο 2014.Τον Ιανουάριο – Ιούνιο του 2014, μειώθηκαν οι εγχώριες εξαγωγές σε όλους τους κύριους προορισμούς για τα κυπριακά προϊόντα, όπως για παράδειγμα την Ελλάδα (-18,8%), Κίνα (-3,8%), Γερμανία (-8,9%), Ιταλία (-9,4%), Αίγυπτο (-30,3%), Ρωσία (-38,5%) και Σουηδία (-6%) ενώ, αύξηση σημειώθηκε στις εγχώριες εξαγωγές στο ΗΒ (+29,2%) και το Ισραήλ (+46,2%).

Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε €2,4 δις. σημειώνοντας αύξηση ύψους 3,6%. Λόγω μείωσης στις επανεξαγωγές ύψους 11,1%, οι συνολικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,4% ενώ, το συνολικό εμπόριο κατά την ίδια περίοδο, λόγω της αύξησης στις συνολικές εισαγωγές, αυξήθηκε κατά 1,5%. Το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα €1,6 δις. από €1,5 δις. Αύξηση στις συνολικές εισαγωγές σημειώθηκε στα αυτοκίνητα (+36,2%) και τα μηχανήματα (+9,4%) ενώ μείωση σημειώθηκε στα φάρμακα (-4,9%) και τις ηλεκτρικές συσκευές (-0,9%). Αύξηση σημειώθηκε στις συνολικές εισαγωγές από Ελλάδα (+12,3%), ΗΒ (+26%), Ιταλία (+7,7%) και Γερμανία (+14,5%) ενώ, μείωση σημειώθηκε στις εισαγωγές από το Ισραήλ (-22,4%).

Οι επανεξαγωγές μειώθηκαν τον Ιανουάριο – Ιούνιο 2014 κατά 11,1% στα €378 εκ.. Σημειώνεται ότι οι επανεξαγωγές αφορούν κυρίως προμήθειες καυσίμων σε αεροπλάνα και πλοία οι οποίες ήταν μειωμένες το 2014 σε σχέση με το 2013. Επίσης, η μείωση στις επανεξαγωγές οφείλεται και στο ότι δεν πραγματοποιήθηκαν επανεξαγωγές αεροπλάνων μέσα στο 2014.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014 σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας οι συνολικές εξαγωγές σημείωσαν πτώση 6,3% ενώ οι συνολικές εισαγωγές αύξηση 3,73% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου προϊόντων αυξήθηκε από €2,1 σε €2,3 δις (δηλαδή διευρύνθηκε κατά €150 εκ. περισσότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την πορεία του εμπορίου προϊόντων τα τελευταία χρόνια, σε εκατομμύρια ευρώ.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ιαν – Ιουν 2013 Ιαν – Ιουν 2014 % Μεταβολή 2013/2014
Εγχώριες Εξαγωγές 547 479 567 627 648 71G 38G 397 3,0
Επανεξαγωγές 0Ί3 401 570 777 774 090 420 378 -11,1
Συνολικές Εξαγωγές 1.190 970 1.137 1.404 1.422 1.612 811 775 -4,4
Συνολικές Εισαγωγές 7.367 5.692 6.517 6.311 5.742 4.810 2.300 2.382 3,6
Συνολικό Εμπόριο 8.557 6.662 7.654 7.714 7.165 6.422 3.111 3.158 1,5
Εμπορικό Ισοζύγιο -6.176 -4.721 -5.381 -4.907 -4.320 -3.199 -1.489 -1.607

Εμπόριο Υπηρεσιών

Σύμφωνα με τις προκαταρτικές εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 οι εξαγωγές υπηρεσιών της Κύπρου σημείωσαν πτώση 10%. Αύξηση σημειώθηκε στις Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (+1,1%) και στις εξαγωγές Κατασκευαστικών υπηρεσιών (+19%) ενώ σημαντική μείωση σημειώθηκε στις εξαγωγές Άλλων Επαγγελματικών υπηρεσιών (-11,2% – συμπεριλαμβάνουν τις Νομικές, Λογιστικές, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ), Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (-32,3%), Κρατικών υπηρεσιών (-63,1%) και Ασφαλιστικών υπηρεσιών (-82,8%). (βλέπε Παράρτημα II).

Οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές ασφαλιστικών υπηρεσιών (+221,6%) ενώ σημαντική μείωση σημειώθηκε στις εισαγωγές Άλλων Επαγγελματικών υπηρεσιών (-17,3%), Υπηρεσιών Πληροφορικής (-57,2%) και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (-12,6%).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την πορεία των εισαγωγών και εξαγωγών υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, σε εκατομμύρια ευρώ.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ιαν – Map. 2013 lav – Map. 2014 % Μεταβολή 2013/2014
Συνολικές Εξαγωγές 6.538 5.779 6.049 6.262 6.167 5.750 1.080 972 -10
Συνολικές Εισαγωγές 2.937 2.416 2.467 2.676 2.857 2.497 605 600 -0,9