Υπηρεσίες - Προώθηση εξαγωγών επαγγελματικών υπηρεσιών

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των υπηρεσιών θεωρείται η κινητήριος δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. Ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών περιλαμβανομένου και του τουριστικού τομέα συνεισφέρει γύρω στο 80% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και απασχολεί περίπου το 74% του ενεργού εργατικού δυναμικού.

Ο κλάδος των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομικές και λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυτιλίας και διαχείρισης πλοίων, ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων των επαγγελματικών και άλλων τομέων υπηρεσιών αποτελεί σταθερή στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ο κύριος στόχος του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου είναι να συμβάλει άμεσα σε αυτή την προσπάθεια μέσω α) της προβολής της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και κέντρο παροχής υπηρεσιών σε αγορές του εξωτερικού και β) της ενίσχυσης των εξαγωγικών προσπαθειών των ιδίων των Κυπρίων επιχειρηματιών.

Ως εκ τούτου και για προώθηση του πιο πάνω στόχου το Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου σε συνεργασία με τα 11 Εμπορικά Κέντρα που λειτουργούν στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τις ΗΠΑ, αναλαμβάνει σημαντικές προωθητικές δράσεις όπως είναι:

  • Η καταχώρηση διαφημίσεων και ή άρθρων σε έγκυρα επιχειρηματικά έντυπα Ευρωπαϊκών και Αραβικών χωρών και των ΗΠΑ με ιδιαίτερη έμφαση σε εκδόσεις που προτίθενται να κυκλοφορήσουν ειδικά αφιερώματα για την Κύπρο,
  • Η συμμετοχή με κρατικό περίπτερο σε εξειδικευμένες εκθέσεις υπηρεσιών του εξωτερικού,
  • Η διοργάνωση, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σεμιναρίων και αποστολών που στοχεύουν στην προβολή της Κύπρου ως κέντρου υπηρεσιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε επίλεκτες αγορές του εξωτερικού,
  • Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρηματίες στους τομείς των υπηρεσιών για συμμετοχή τους με δικά τους έξοδα σε διεθνείς εκθέσεις υπηρεσιών.