Στοιχεία επικοινωνίας:

  • Διεύθυνση: Ξενοφώντος 2Α, 105 57 Αθήνα
  • Τηλ.: +30 210 3734822
    Φαξ: +30 210 3646420
  • Email: ctcath1@otenet.gr
    info@cyprustradecenter.gr
  • Twitter: @tradeGovCY

Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στην Αθήνα είναι επίσης υπεύθυνο και για τις χώρες της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Αλβανίας και Μαυροβουνίου.

Βρείτε μας στο χάρτη

Επικοινωνήστε μαζί μας