Συμμετοχή σε Εκθέσεις


Το Υπουργείο μέσα στα πλαίσια της προβολής των κυπριακών προϊόντων και της προσπάθειας για αύξηση των κυπριακών εξαγωγών στην Ελλάδα, συμμετέχει στις πιο κάτω εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας:

Εκθέσεις με κρατικό περίπτερο:
1.      Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «Food Expo», 18-20 Μαρτίου 2017
2.      «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», 9-17 Σεπτεμβρίου 2017
3.      «Χάρτης των Γεύσεων», Δεκέμβριος 2017

Εκθέσεις με πληροφοριακό περίπτερο:
1.      Έκθεση Καβάλας «KAVALA EXPO 2017», Οκτώβριος 2017
2.      6η Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics» 4-6 Νοεμβρίου 2017

Επιπρόσθετα, οι κύπριοι βιομήχανοι συμμετέχουν και σε εξειδικευμένες εκθέσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του έτους στην Ελλάδα, με βάση το σχέδιο ενισχύσεων “De minimis” τόσο του κλάδου των γεωργικών προϊόντων, όσο και του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων μέσω του οποίου καταβάλλεται το 50% των εξόδων τους.
Σε ό,τι αφορά την προώθηση των υπηρεσιών στην Ελλάδα, έμφαση δόθηκε κατά τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης με τη συμμετοχή της Κύπρου στη Διεθνή Έκθεση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΡΓΑΣΙΑ». Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελετά το ενδεχόμενο για παρουσίαση της κυπριακής εκπαίδευσης στην Αθήνα το δεύτερο δεκαπενθήμερο το Μαΐου 2017.