Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων

«Κήπος της Μεσογείου» και δικαίως ονομάζεται η Κύπρος με την μεγάλη γκάμα φρούτων και λαχανικών που παράγονται στο πλούσιο έδαφος της. Το εύφορο έδαφος σε συνδυασμό με ένα αριθμό μοναδικών μικροκλιματολογικών συνθηκών επιτρέπουν στην Κύπρο τη διάθεση ποικιλίας προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία παράγονται με τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον, συσκευάζονται σε εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας και πληρούν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Χαρακτηριστικό γαστρονομικό γνώρισμα της Κύπρου, αποτελεί το χαλούμι, το γνωστό Κυπριακό άσπρο τυρί ποιότητας, με τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής και τις πολλαπλές δυνατότητες κατανάλωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γνωστά είναι επίσης τα κυπριακά αλλαντικά, κυρίως τα καπνιστά όπως χοιρομέρι, λούντζα και λουκάνικα, τα οποία παρασκευάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο που απαιτεί η παράδοση του νησιού μας.

Σημαντική από οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης είναι επίσης η παραγωγή οινοστάφυλων, η οποία χρονολογείται από το 3000 π.Χ. και στην οποία οφείλεται η παραγωγή μιας πλούσιας γκάμας οίνων ποιότητας και της γνωστής σε όλους «Κουμανταρίας».

Η βελτίωση της παραγωγής και η περαιτέρω προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια της Κοινοτικής νομοθεσίας, αποτελεί για το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σαφή προτεραιότητα.

Πέραν της εφαρμογής σχεδίων για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, το Υπουργείο, μέσω του Κλάδου προώθησης γεωργικών προϊόντων και σε συνεργασία με τα Εμπορικά Κέντρα στο εξωτερικό, υλοποιεί μια σειρά μέτρων προβολής και προώθησης των γεωργικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών και την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τις εξελίξεις στις ξένες αγορές.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο εφαρμόζει τέσσερα Μέτρα Προώθησης των Γεωργικών Προϊόντων στην Ενιαία Αγορά και τις Τρίτες Χώρες, από τα οποία δύο με εθνική μόνο χρηματοδότηση (η οποία κυμαίνεται μεταξύ 40%-100%) και άλλα δύο με Κοινοτική (50%) και εθνική (μέχρι 30%) συγχρηματοδότηση. Τα μέτρα αυτά είναι:

  1. «Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για την Προώθηση και Διαφήμιση Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες»,
  2. «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες»,
  3. «Μέτρο 1: Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά με Κοινοτική και Εθνική συγχρηματοδότηση» και
  4. «Μέτρο 2: Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες με Κοινοτική και Εθνική συγχρηματοδότηση».

 

Τα πιο πάνω μέτρα, πέραν της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, προβλέπουν επίσης την παραχώρηση ενισχύσεων για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής/προώθησης των “Ευρωπαϊκών-Κυπριακών” αγροτικών προϊόντων.