Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών

Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών ιδρύθηκε το 1983 έχοντας ως στόχο την προώθηση των Κυπριακών εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων στην ελληνική αγορά, καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ιδίως μεταξύ των Κυπρίων και Ελλήνων επιχειρηματιών.

Την δεκαετία του ’60, το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας όπως ήταν τότε γνωστό, με σκοπό την προώθηση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε τη λειτουργία των Εμπορικών Κέντρων σε διάφορες χώρες, τα οποία λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των Διπλωματικών αποστολών.
Το πρώτο γραφείο που ιδρύθηκε ήταν στο Λονδίνο το 1965, ακολούθησε αυτό της Γερμανίας, της Νέας Υόρκης και μετά της Αθήνας. Από τότε, το ΚΕΚ Αθηνών έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών και των σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και της Ελλάδας. Σε γενικές γραμμές, το ΚΕΚ Αθηνών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Κατά συνέπεια, το ΚΕΚ Αθηνών διατηρεί άριστες σχέσεις με όλα τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, καθώς και με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.
Το ΚΕΚ Αθηνών έχει στενές σχέσεις με τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Κύπρου, αλλά κυρίως με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
Από την ίδρυσή του το ΚΕΚ Αθηνών, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση εξαιρετικών δεσμών και σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η τελευταία δεκαετία έχει χαρακτηριστεί από μια αξιόλογη ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Σημειώνεται ότι όχι μόνο οι ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο ενισχύθηκαν αλλά υπήρξε και μια σοβαρή αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο.
Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών στις προσπάθειές του για ενίσχυση των επιχειρηματικών δεσμών των δύο χωρών διοργανώνει ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων.
Κατ’ αρχάς, έχει ως στόχο την διατήρηση άριστων σχέσεων με τα Ελλαδικά Επιμελητήρια, την Ελληνική Ομοσπονδία Βιομηχάνων (ΣΕΒ), Οργανισμούς, Υπουργεία, Τμήματα του κρατικού και ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άμεση πληροφόρηση και συνεργασία όποτε και όπου χρειάζεται.
Η συμμετοχή του Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου Αθηνών σε εμπορικές εκθέσεις, όπως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και σε διάφορες εξειδικευμένες εκθέσεις σε όλη την ελληνική περιφέρεια που αφορούν στην οινοπαραγωγή, τον ιατρικό εξοπλισμό και άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, εντάσσεται μέσα στα πλαίσια δυναμικής προβολής και προώθησης των Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, για την προώθηση του τομέα των Υπηρεσιών το Εμπορικό

Κέντρο συμμετέχει σε εκθέσεις, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για την προβολή της Κύπρου ως κέντρο Υπηρεσιών και Επενδύσεων.

Το Εμπορικό Κέντρο Αθηνών σε συνεργασία και πάντα με τη συμβολή του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κύπρου λαμβάνει μέρος και σε διάφορες γενικές εκθέσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να διατηρήσει άριστες σχέσεις με την επιχειρηματική κοινότητα της ελληνικής περιφέρειας. Τέτοιες εκθέσεις περιλαμβάνουν περιοχές, όπως Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Μυτιλήνη, Κοζάνη, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Λαμία, Κρήτη και πολλές άλλες.

Το Εμπορικό Κέντρο καλύπτει επίσης τη Σερβία, Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο εξυπηρετώντας εξαγωγείς, διοργανώνοντας σεμινάρια και συμμετέχοντας σε εκθέσεις.