ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Παρατίθενται στους πιο κάτω πίνακες τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο εμπόριο προϊόντων, υπηρεσιών και επενδύσεων με Ελλάδα :

1.1       Εμπόριο Προϊόντων

Οι εμπορικές συναλλαγές της Κύπρου με την Ελλάδα για το δωδεκάμηνο 2023 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2023) βρέθηκαν για ακόμη μία φορά στο υψηλότερο επίπεδο δεκαετίας και για τις δύο αγορές. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι ο δεύτερος εξαγωγικός προορισμός κυπριακών προϊόντων μετά το Ηνωμένο Βασίλειο (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Την ίδια στιγμή η κυπριακή αγορά προτιμά ιδιαίτερα τα ελληνικά προϊόντα με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι στην πρώτη θέση στις εισαγωγές της Κύπρου.

 

Τα πιο πάνω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται με τις κυπριακές εγχώριες εξαγωγές προς την Ελλάδα να αυξάνονται κατά 2,2% το 12μηνο του 2023 (2023: €124,5 εκατ., 2022: €121,76 εκατ.). Οι εξαγωγές κυπριακών προϊόντων (εγχώριες και επανεξαγωγές) το 12μηνο του 2023 μειώθηκαν κατά 6,9% στα 282 εκατ. Ευρώ (2022: 302,8 εκατ. ευρώ), τοποθετώντας την Ελλάδα ως τον δεύτερο κύριο παραλήπτη κυπριακών προϊόντων και για το 2023 μετά το Η.Β. Την ίδια περίοδο (Ιαν – Δεκ 2023), η αξία των ελληνικών προϊόντων που εισήχθησαν στην Κύπρο ανήλθε σε 2,84 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (Ιαν – Δεκ 2022: 2,68 δισ. ευρώ).

(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου)

 

Συγκεκριμένα το χαλούμι, για τη περίοδο Ιαν – Δεκ 2023 η Ελλάδα κατέλαβε την 4η θέση (5η το 2022) μεταξύ των κορυφαίων εισαγωγικών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και της Αυστραλίας.

Η εξαγωγή χαλουμιού προς την Ελλάδα το 12μηνο του 2023 ήταν 26% υψηλότερη από την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (2023: 14,3 εκατ. ευρώ, 2022: 11,38 εκατ. ευρώ), γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην πολλή καλή αποδοχή του παραδοσιακού κυπριακού τυριού, από τον καταναλωτή και τον επαγγελματία της εστίασης.

 

Τα κυριότερα προϊόντα που εξήχθησαν κατά το 2023 ήταν τα απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου και χάλυβα (18% επί του συνόλου), τα τυροκομικά συμπεριλαμβανομένων και των χαλλουμιών (15%), οι πατάτες (14%), τα φαρμακευτικά προϊόντα (14%) και τα απορρίμματα αλουμινίου και χαλκού (6%).

Τα κυριότερα προϊόντα που εισήχθησαν από την Ελλάδα κατά το 2023 ήταν τα ορυκτά καύσιμα & πετρελαιοειδή (28,5% επί του συνόλου), ηλεκτρικές συσκευές (9%) μηχανήματα (6%) και φάρμακα (5,6%).

 

1.2       Εμπόριο Υπηρεσιών

Οι κυριότερες υπηρεσίες που εξήχθησαν στην Ελλάδα κατά το 2022 ήταν ταξιδιωτικές (43%),οι μεταφορικές (31%), οι χρηματοπιστωτικές (12%) και άλλες (11%).

 

Ενίσχυση εξαγωγών υπηρεσιών και επιχειρηματικών σχέσεων

Ο τομέας των Υπηρεσιών αποτελεί κινητήριο δύναμη για περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας σ’ ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ενίσχυση της προβολής της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο και Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα. Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης με τη συμμετοχή της Κύπρου σε διάφορες εκθέσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και στη διοργάνωση εκθέσεων ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Κέρκυρα κ.α.). Άλλοι τομείς που μελετώνται και θα προωθηθούν στα επόμενα δύο χρόνια στην Ελλαδική επικράτεια είναι η προώθηση Νεοφυών Επιχειρήσεων, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και η Πνευματική Ιδιοκτησία (IP) με τη βοήθεια Κυπρίων τεχνοκρατών από  διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.

 

Όσον αφορά στο κεφάλαιο των σχέσεων της Κύπρου με την Ελλάδα, ειδικότερα στον τομέα προώθησης των υπηρεσιών, καταγράφονται τα ακόλουθα:

 • Εκπαιδευτικές αποστολές με σκοπό την παρουσίαση της Κυπριακής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική αγορά

Κατά το έτος 2023 διοργανώθηκαν, σε συνεργασία με το ΚΕΚ Αθηνών και το ΚΕΒΕ, 2 εκπαιδευτικές αποστολές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας:

 • 3-9 Απριλίου 2023 εκθέσεις για την παρουσίαση των Κυπριακών Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα.
 • 25-27 Νοεμβρίου 2023 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρουσιάστηκαν 12 εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα στο κοινό.

Σύμφωνα με τα εμπορικά δεδομένα, υπάρχει περιθώριο για ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων Κύπρου-Ελλάδας, με την αύξηση των εμπορικών ροών μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών. Προς τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Εμπορίου είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της Ελλάδας για την από κοινού προώθηση πρωτοβουλιών για ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου των δύο χωρών μέσω, μεταξύ άλλων, διοργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής.

Οι δραστηριότητες αυτές συνεισφέρουν στην προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις προσπάθειες που καταβάλει η Δημοκρατία για να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο.

 

1.3       Επενδύσεις

Το ύψος των εισερχόμενων ΑΞΕ (stocks) από Κύπρο προς Ελλάδα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2022 ήταν με αρνητικό πρόσημο στα -€2,75 δις λόγω συσσωρεμένων ζημιών κυπριακών εταιρειών στην Ελλάδα. Το ύψος των εξερχόμενων ΑΞΕ (stocks) από Ελλάδα κατά την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε €5,2 δις.

Πίνακας 3: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε €εκ.
31/12/2021 31/12/2022
OUTWARD INWARD OUTWARD INWARD
FDI Stocks -3.070 4.966 -2.753 5.167
FDI Flows 245 437 342 248
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

1.4       Κύριες δραστηριότητες Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου Αθηνών

Tο Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό την προβολή και προώθηση των Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της Ελλάδας.

Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στην Αθήνα είναι υπεύθυνο και για τις χώρες της Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ιταλίας.

 

Οι κύριες δραστηριότητες και στόχοι του Εμπορικού Κέντρου στην Αθήνα επικεντρώνονται στα εξής:

 • Προωθεί το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.
 • Προωθεί την Κύπρο ως διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο επενδύσεων.
 • Εντοπίζει και προωθεί τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο.
 • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικά θέματα, επενδυτικά σχέδια, για την ίδρυση μιας επιχείρησης στην Κύπρο και άλλες νομοθεσίες που αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο.
 • Εντοπίζει και διερευνά εμπορικές ευκαιρίες για τις Κυπριακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τις διαπιστευμένες χώρες.
 • Διεξάγει μελέτες αγοράς με στόχο την παροχή βοήθειας στους Κύπριους επιχειρηματίες για είσοδό τους σε νέες αγορές.

 

Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Το Εμπορικό Κέντρο Αθήνας μέσα στα πλαίσια της προβολής των κυπριακών προϊόντων και της προσπάθειας για αύξηση των κυπριακών εξαγωγών στην Ελλάδα, συμμετέχει στις πιο κάτω εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας:

 

Εκθέσεις με κρατικό περίπτερο:

 1. Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «Food Expo»
 2. «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης»
 3. «Χάρτης των Γεύσεων» Έκθεση Κρασιού στη Θεσσαλονίκη
 4. «ΟΙΝΟΡΑΜΑ» Έκθεση Κρασιού στην Αθήνα

 

Εκθέσεις με πληροφοριακό περίπτερο:

 1. Έκθεση Καβάλας «KAVALA EXPO»
 2. Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics»
 3. Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών – Logistics «FRESKON»
 4. Έκθεση Τεχνολογίας και Καινοτομίας «BEYOND»

Επιπρόσθετα, οι Κύπριοι βιομήχανοι συμμετέχουν και σε εξειδικευμένες εκθέσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του έτους στην Ελλάδα, με βάση το σχέδιο ενισχύσεων “De minimis” τόσο του κλάδου των γεωργικών προϊόντων, όσο και του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Υπουργείο ΕΕΒ αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία ως εκ των βασικών πυλώνων για επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας στη χώρα. Η δημιουργία περισσότερων βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης στη γνώση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την πράσινη οικονομία αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή και Ελληνική Δημοκρατία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στις 28 Νοεμβρίου 2014. Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρηματιών  των δύο χωρών ιδιαίτερα στη μετά τη πανδημία περίοδο, έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών σε τομείς αιχμής όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ΙP) και προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων. Η περαιτέρω  συνεργασία  μεταξύ Κυπρίων και Ελλήνων σε παραδοσιακούς και νέους τομείς της οικονομίας είναι επιτακτική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος όπως η ενέργεια και η τεχνολογική εξέλιξη.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σημαντική και υποστηρικτική στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για ενίσχυση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Η Κυβέρνηση εισηγείται τη λήψη δράσεων με στόχο την βελτίωση και περαιτέρω προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό θα μπορούσε αν γίνει με τη εφαρμογή στοχευμένων πρωτοβουλιών σε συγκεκριμένους τομείς όπως:

 • Λειτουργία προγραμμάτων ανταλλαγής επιχειρηματιών. Τα προγράμματα αυτά θα δώσουν την ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες να μάθουν και να ανταλλάξουν απόψεις με έμπειρους επιχειρηματίες.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για τη δημιουργία υποστηρικτικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών όσον αφορά στα κίνητρα που παραχωρούνται μέσω των Σχεδίων Χορηγιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.