Η Κύπρος, παρά τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, παραμένει ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, κατέχοντας μία στρατηγικά εμπορική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την υπόλοιπη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η γεωγραφική της θέση, έχει αποκτήσει πρόσφατα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, καθώς βρίσκεται στο κέντρο των προσφάτως βεβαιωμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις πιέζονται να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, η μείωση του κόστους για την κάλυψη όλο και υψηλότερων προσδοκιών των πελατών τους είναι απαραίτητη.

H Κύπρος μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αξιολογημένη πρόταση:

10 Λόγοι για να δραστηριοποιηθείτε στην Κύπρο

ΕΕ και Ευρωζώνη
Η Κύπρος είναι ένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Μάιο του 2004 καθώς και μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση κρατών από τον Ιανουάριο του 2008. Οι ξένοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και αντιστρόφως.

Στρατηγική θέση
Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικότερο σημείο της Ευρώπης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας – παρέχει δε μια πύλη προς και από κάθε μία από αυτές.

Φορολογία
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη. Η χώρα προσφέρει ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και διάφανο φορολογικό σύστημα που είναι πλήρως συμβατό με τους νόμους και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Τα έσοδα από μερίσματα, τα κέρδη από τις μόνιμες εγκαταστάσεις εξωτερικού και τα κέρδη από την πώληση τίτλων απαλλάσσονται φορολογίας. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται από την Κύπρο.
γ) Οι περισσότερες διεθνείς πράξεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
δ) Η Κύπρος έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών διπλής φορολογίας με περισσότερες από 48 χώρες. Για μια πλήρη λίστα μπορείτε να επισκεφθείτε το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (http://www.mof.gov.cy/mof/ird/ird.nsf/dmldtc_en/dmldtc_en). Επιπλέον, η Κύπρος έχει πρόσβαση σε οδηγίες της ΕΕ που επικεντρώνονται στη μείωση ή την εξάλειψη του εξωτερικού των παρακρατούμενων φόρων.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Τα στατιστικά στοιχεία του 2011 δείχνουν ότι το 33,6% των Κυπρίων ηλικίας από 15 – 64 έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – υψηλότερο από το μέσο όρο των 23,6% της ΕΕ-27 και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο.

Αξία στις Επενδύσεις
Η Κύπρος είναι ένα δυναμικό επιχειρηματικό κέντρο που προσφέρει σχετικά το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, ενώ παράλληλα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών, διοίκηση επιχειρήσεων, νομικών, επενδύσεων και διαχείριση κεφαλαίων.

Νομικό Πλαίσιο
Στην Κύπρο η επιχειρηματικότητα πραγματοποιείται με βάση το εθιμικό δίκαιο, τη λογιστική και νομική διαφάνεια: α) Το νομικό σύστημα βασίζεται στις αρχές του κοινού νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου και ευθυγραμμίζεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της ΕΕ (Acqui Communautaire).
β) Η Κύπρος παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τομείς όπως το διεθνές δίκαιο, την εταιρική διοίκηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης. Οι περισσότερες μεγάλες νομικές εταιρείες συνδέονται ή συνεργάζονται με επιχειρήσεις του διεθνούς δικαίου.

Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου
Ο τομέας των υπηρεσιών θεωρείται η κινητήριος δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. Ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών περιλαμβανομένου και του τουριστικού τομέα συνεισφέρει γύρω στο 80% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και απασχολεί περίπου το 74% του ενεργού εργατικού δυναμικού. Ο κλάδος των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομικές και λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυτιλίας και διαχείρισης πλοίων, ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ευκολία στην Επιχειρηματικότητα
α) Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο ποιότητας που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ανταμείβει με ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τις ποικίλες ανάγκες των διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας την ευκολία του επιχειρείν.
β) Η Κύπρος στην ευκολία του επιχειρείν κατέλαβε την 36η θέση από 185 χώρες και την 16η στην ΕΕ των 27 βάσει του Doing Business Report 2013 της Παγκόσμιας Τράπεζας.
γ) Το περιοδικό Forbes το 2012 κατέταξε την Κύπρο στην 25η θέση από 144 χώρες ως καλύτερη χώρα στην αναφορά Doing Business.

Ποιότητα ζωής
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα θαυμάσιο περιβάλλον με ένα άνετο βιοτικό επίπεδο. Η ζωή και η εργασία στην Κύπρο συνδυάζεται με υπέροχο καιρό, όμορφη φύση, τέχνη και πολιτισμό, ασφάλεια, και πάνω απ’ όλα φιλόξενους ανθρώπους.
β) Η Κύπρος συνδυάζει το διεθνές ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με έναν ευχάριστο και ισορροπημένο τρόπο ζωής.
γ) Η Κύπρος στην έκθεση του UNDP για το 2013 σχετικά με τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης κατετάγη 31η από 187 χώρες για την ποιότητα ζωής.
δ) Επίσης, το 2012 η Κύπρος κατετάγη 32η από 161 χώρες ως καλύτερη χώρα σε θέματα επιχειρηματικότητας στο Doing Business Report του Bloomberg.

Κατοικία και δικαιώματα του πολίτη στην Κύπρο
α) Μη κάτοικοι της ΕΕ έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη άδεια παραμονής με την αγορά ενός ιδιωτικού σπιτιού τουλάχιστον 300.000 ευρώ και με καταθέσεις άνω των 30.000 ευρώ σε μια τοπική τράπεζα για τρία χρόνια.
β) Μη κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα με: επένδυση ελάχιστου 2 εκ. ευρώ σε κρατική εταιρεία και 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε ταμείο Έρευνας και Τεχνολογίας/ πραγματοποιήσουν άμεσες επενδύσεις 5 εκ. Ευρώ/ έχοντας τραπεζικές καταθέσεις 5 εκ. ευρώ σε τοπική τράπεζα για πέντε χρόνια/ πληρωμές φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ άνω των 500.000 ευρώ.