Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του Εμπορικού Κέντρου Αθηνών έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και παρέχονται προς το κοινό, τους πολίτες και επιχειρηματίες, για διευκόλυνση. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες, διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν επίσημα κείμενα, νομικά ή άλλα ούτε και αποτελούν νομική ερμηνεία αυτών.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή αντίφασης μεταξύ των κειμένων που βρίσκονται στις ιστοσελίδες αυτές και των επισήμων εγγράφων, έγκυρο θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση ή έγκρισή τους.