Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών

Tο Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών ιδρύθηκε το 1983 από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου με σκοπό την προβολή και προώθηση των Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της Ελλάδας.

Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στην Αθήνα είναι επίσης υπεύθυνο και για τις χώρες της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Αλβανίας και Μαυροβουνίου.

Η αποστολή μας

Οι κύριες δραστηριότητες και στόχοι του Εμπορικού Κέντρου στην Αθήνα επικεντρώνονται στα εξής:

  •  Προωθεί το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.
  •  Προωθεί την Κύπρο ως διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο επενδύσεων.
  • Εντοπίζει εμπορικές ευκαιρίες για τις Κυπριακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τις όμορες χώρες.
  • Εντοπίζει και προωθεί τις επενδυτικές ευκαιρίες
    στην Κύπρο.
  • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικά θέματα, επενδυτικά σχέδια, για την ίδρυση μιας επιχείρησης στην Κύπρο και άλλες νομοθεσίες που αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο.
  • Διεξάγει μελέτες αγοράς με στόχο την παροχή βοήθειας στους Κύπριους επιχειρηματίες για είσοδό τους σε νέες αγορές.