Εμπορικό Κέντρο Αθηνών - Δραστηριότητες

Η ίδρυση και λειτουργία του Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου Αθηνών εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την προβολή, προώθηση, επέκταση και διαφοροποίηση των εξαγωγών Κυπριακών προϊόντων και Υπηρεσιών στην Ελληνική αγορά.
Οι κύριες δραστηριότητες του Εμπορικού Κέντρου Αθηνών επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

1. Προβολή και προώθηση των Κυπριακών Βιομηχανικών, Γεωργικών προϊόντων και Υπηρεσιών

Για την προβολή και προώθηση των Κυπριακών Βιομηχανικών, Γεωργικών προϊόντων και Υπηρεσιών το Εμπορικό Κέντρο Αθηνών αναλαμβάνει την οργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών μέσω του τύπου, ραδιοφώνου και τηλεόρασης, διαφημιστικών ταινιών και εντύπου υλικού ως επίσης και μέσω του τομέα των δημοσίων σχέσεων, προσωπικών επαφών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

2. Οργάνωση συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού αναλαμβάνει την οργάνωση και προβολή της επίσημης συμμετοχής της Κύπρου σε μεγάλο αριθμό τόσο γενικών, όσο και εξειδικευμένων εκθέσεων στην Ελλάδα.

3. Διευθέτηση επαφών Κυπρίων εξαγωγέων με εισαγωγείς

Η διευθέτηση προγράμματος επαφών με εισαγωγείς αποτελεί μια πολύ σημαντική διευκόλυνση για τους Κύπριους εξαγωγείς, ιδιαίτερα εκείνους που επιχειρούν για πρώτη φορά την προώθηση των προϊόντων τους στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά.

4. Παροχή εμπορικών και άλλων πληροφοριών

Παρέχει σε ενδιαφερόμενους Κύπριους εξαγωγείς πληροφορίες αναφορικά με τις προοπτικές εξαγωγής των προϊόντων τους στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία και Μαυροβούνιο). Παρέχει επίσης σε ενδιαφερόμενους, πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επενδύσεων στην Κύπρο, τη λειτουργία εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων και προωθεί και προβάλλει τόσο τη Διεθνή Έκθεση Κύπρου όσο και τις άλλες εξειδικευμένες εκθέσεις που οργανώνονται στην Κύπρο. Παρακολουθεί επίσης τις εμπορικές και οικονομικές εξελίξεις της Ελλάδος για θέματα που σχετίζονται με την εμπορία των Κυπριακών προϊόντων.

5. Διερεύνηση προοπτικών εξαγωγής νέων προϊόντων

Διερευνά τις δυνατότητες αύξησης ή και διαφοροποίησης των Κυπριακών εξαγωγών καθώς και τις ευκαιρίες εξαγωγής νέων προϊόντων στην Ελλάδα, με την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

6. Διατήρηση επαφών και σχέσεων

Διατηρεί επαφές με διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες της Ελλάδος, Εμπορικά Επιμελητήρια, Επαγγελματικούς και άλλους Συνδέσμους και εκπροσωπεί την Κύπρο σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών φορέων της Ελλάδας.

7. Διοργάνωση Σεμιναρίων και Εκδηλώσεων στην Ελλάδα

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για την προβολή της Κύπρου ως Κέντρου Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Κέντρου Επενδύσεων, το Εμπορικό Κέντρο Αθηνών σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.), την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (Ο.Ε.Β.) και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, συμβάλλει ουσιαστικά στην οργάνωση ειδικών Σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.

8. Οργάνωση αποστολών στην Κύπρο

Επίσης, αναλαμβάνει την οργάνωση επισκέψεων Ελλήνων εισαγωγέων και δημοσιογράφων στην Κύπρο με σκοπό την πραγματοποίηση επαφών με Κυπριακές επιχειρήσεις για να ενημερωθούν από κοντά για τις δυνατότητες εξαγωγής Κυπριακών προϊόντων, την ανάπτυξη και τις προοπτικές της Κυπριακής βιομηχανίας και γεωργίας.