Οινικά Προϊόντα

Η καλλιέργεια οινοστάφυλων στην Κύπρο χρονολογείται από το 3000 π.Χ. και μελέτες έχουν καταδείξει πως οι ντόπιες ποικιλίες συμπεριλαμβάνονται στις παλαιότερες ανά τον κόσμο.

Πέραν των τεσσάρων μεγάλων οινοβιομηχανιών, σήμερα υπάρχουν πέραν των 30 τοπικών οινοποιείων που παράγουν σε μικρότερες ποσότητες ξεχωριστά κρασιά ποιότητας. Ως αποτέλεσμα των μεταβολών στις τάσεις της αγοράς οίνου, ξένες ποικιλίες σταφυλιών όπως Gabernet Sauvignon, Grenanch, Carignan Noir, Chardonnay και Semillon έχουν εισαχθεί με επιτυχία και αξιοποιούνται παράλληλα με τις ντόπιες ποικιλίες όπως το Μαύρο, το Ξυνιστέρι και το Μαραθεύτικο.

Η ναυαρχίδα ωστόσο των κυπριακών κρασιών είναι η Κουμανταρία η οποία έχει την παλαιότερη παράδοση στον κόσμο σε ότι αφορά τον τρόπο παραγωγής και τον προσδιορισμό προέλευσης. Δίκαια ως εκ τούτου η Κουμανταρία θεωρείται ως πρωτοπόρος της έννοιας “ονομασίας προέλευσης”.