Εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αποτελούν τον κύριο όγκο των κυπριακών εγχώριων εξαγωγών. Μέσω του κλάδου προώθησης των Βιομηχανικών προϊόντων το Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου παρέχει σε επιχειρήσεις/βιομηχανίες Κυπριακών προϊόντων αρκετά κίνητρα σε μορφή Σχεδίων και Προγραμμάτων, τα οποία σκοπό έχουν την αύξηση και διαφοροποίηση των εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων.

Για επίτευξη του πιο πάνω σκοπού το Υπουργείο βρίσκεται σε στενή επαφή με τα Εμπορικά του Κέντρα στο Εξωτερικό, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, άλλων Επαγγελματικών Συνδέσμων των Βιομηχάνων, καθώς επίσης και απ΄ ευθείας με επιχειρήσεις βιομηχανίες.

Πιο κάτω αναφέρονται οι κυριότερες δραστηριότητες του Κλάδου:

  1. Συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό με Κρατικό Περίπτερο,
  2. Παροχή οικονομικής βοήθειας για διερεύνηση ξένων αγορών,
  3. Παροχή οικονομικής βοήθειας σε επιχειρήσεις/βιομηχανίες οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις στο εξωτερικό,
  4. Διοργάνωση Εμπορικών Αποστολών και Σεμιναρίων στο Εξωτερικό,
  5. Διοργάνωση επισκέψεων ξένων αγοραστών στην Κύπρο,
  6. Καταχώρηση γενικών και εξειδικευμένων διαφημίσεων σε ξένα έντυπα και περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας,
  7. Αξιολόγηση και Απονομή Βραβείων Εξαγωγών.