Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τσεχική Δημοκρατία

 • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΤΣΕΧΙΑ
 • Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τσεχική Δημοκρατία
 • Pod Hradbami 9
 • 160 00 Prague 6,
 • Czech Republic
 • E-mail: embassy@kypros.cz
 • Τηλ.: +420-224-316833
 • Φαξ: +420-224-317529
 • Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassyprague