Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ρουμανία

 • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ρουμανία
 • Str. Petofi Sandor, Nr.2,
 • Sector 1, Bucharest,
 • Rumania
 • E-mail: cypemb@cyprusembassy.ro
 • Τηλ.: +40-21-2230455
 • Φαξ: +40-21-2230456