Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πορτογαλική Δημοκρατία

 • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πορτογαλική Δημοκρατία
 • Avenida da Liberdade, 229-1o
 • 1250-142 Lisbon
 • Portugal
 • E-mail: chipre@netcabo.pt
 • Τηλ.: +351-213194180
 • Φαξ: +351-213194189
 • Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassylisbon