Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία

 • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΣΥΡΙΑ
 • Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία
 • 278G, Malek Bin Rabia Str.
 • West Mezzeh, P.O. Box 9269
 • Damascus
 • Syria
 • E-mail: cyembdam@scs-net-org
 • Τηλ.: +96-31-6130812/13
 • Φαξ: +96-31-6130814