Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία

 • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
 • Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία
 • 9 Povarskaya Str.
 • 121069 Moscow
 • Russia
 • E-mail: moscowembassy@mfa.gov.cy
 • Τηλ.: +7-495-7442944
 • Φαξ: +7-495-7442945
 • Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassymoscow