Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Σερβίας

 • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΣΕΡΒΙΑ
 • Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Σερβίας
 • 18 Generala Save Grujica
 • 11000 Beograd,
 • Republic of Serbia
 • E-mail: cyembassy@sezambro.yu
 • Τηλ.: +381-11-3620002
 • Φαξ: +381-11-3621122