Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Φιλανδίας

 • Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνώνby Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΦΙΛΑΝΔΙΑ
 • Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Φιλανδίας
 • Bulevardi 5A 19
 • 00120 Ηelsinki
 • Finland
 • E-mail: mail@cyprusembassy.fi
 • Τηλ.: +358-9 6962820
 • Φαξ: +358-9 677428
 • Ιστοσελίδα: www.cyprusembassy.fi