Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Φιλανδίας

  • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
  • Ιαν 23, 2017
  • 0
  • ΦΙΛΑΝΔΙΑ
  • Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Φιλανδίας
  • Bulevardi 5A 19, 00120 Ηelsinki, Finland
  • E-mail: mail@cyprusembassy.fi
  • Τηλ.: +358-9 6962820
  • Φαξ: +358-9 677428
  • Ιστοσελίδα: www.cyprusembassy.fi