Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο, Οντάριο

 • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΚΑΝΑΔΑΣ
 • Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο, Οντάριο
 • 365, Bloor Street East,
 • Suite 1010 Box 43
 • Toronto, Ontario
 • M4W 3L4 Canada
 • E-mail: consulcy@rogers.com
 • Τηλ.: +1-416 9440998
 • Φαξ: +1-416 9449149