Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Αμβούργο

  • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
  • Ιαν 23, 2017
  • 0
  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Αμβούργο
  • 3, Rothenbaumchaussee
  • D -20148 Hamburg, Germany
  • E-mail: cyconsulate-hamburg@t-online.de
  • Τηλ.: +49-40-4107497
  • Φαξ: +49-40-4107246