Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

 • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
 • Ιαν 23, 2017
 • 0
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη
 • 37, Nikis Avenue,
 • P.O. Box 54006
 • 54013 Thessaloniki, Greece
 • E-mail: cycon@the.forthnet.gr
 • Τηλ.: +30-231-0260611
 • Φαξ: +30-231-0274984