Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη

  • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
  • Ιαν 23, 2017
  • 0
  • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  • Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη
  • 13, East 40th Street, 5th Floor
  • New York, N.Y. 10016, USA
  • E-mail: consulgenofcyprus@earthlink.net
  • Τηλ.: +1-212-6866016/17 (ext.41 or 43)
  • Φαξ: +1-212-6863660