Μηχανισμός Ταχείας Αδειοδότησης για άμεσες ξένες επενδύσεις εταιρειών τρίτων χωρών στην Κύπρο

  • by Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
  • Οκτ 20, 2020
  • 0
  • Category:

 

To Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εισάγει τη δημιουργία και λειτουργία του Μηχανισμού Ταχείας Αδειοδότησης για άμεσες ξένες επενδύσεις εταιρειών τρίτων χωρών στην Κύπρο.

Στόχος η προσέλκυση περαιτέρω ξένων επενδύσεων, η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εταιρειών από τρίτες χώρες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και η αναβάθμιση της χώρας στις διάφορες εκθέσεις και στους δείκτες επιχειρηματικότητας.

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχή εφαρμογή του «Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης» αποτελεί ο καθορισμός ποιοτικών και ποσοτικών κριτήριων για τις ξένες εταιρείες που μπορούν να ενταχθούν, με σημαντική συμβολή σε αναπτυξιακές επενδύσεις και με φυσική παρουσία στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες στη νέα ιστοσελίδα «Business in Cyprus» https://www.businessincyprus.gov.cy