Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία

  • Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνώνby Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
  • Ιαν 23, 2017
  • 0

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία 30, Beale Crescent Deakin ACT 2600 Canberra, Australia Ιστοσελίδα: www.cyprus.org.au E-mail: info@cyprus.org.au Τηλ.: +61-2 62810832Φαξ: +61-2 62810860

Περισσότερα

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

  • Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνώνby Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
  • Ιαν 23, 2017
  • 0

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου 17, El Amir Omar Tousson Str. Mohandessin, Cairo Arab Republic of Egypt E-mail: kyproscai1@access.com.eg Τηλ.: +202-33455967/68 Φαξ: +202-33455969

Περισσότερα