«1000 ΜΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ»
με τον Σεφ κ. Βαγγέλη Δρίσκα στην Κύπρο

1ο επεισόδιο:

2ο επεισόδιο: